06 - 430 583 00

Lokaal Sportakkoord

02-04-2021

Lokaal Sportakkoord

Het Sport Platform Huizen is, naast Teamsportservice, Gemeente en Vrijwilligerscentrale Huizen,  partner in het Lokaal Sportakkoord en vertegenwoordigt en ondersteunt de aangesloten sportverenigingen. Het Lokaal Sportakkoord Huizen biedt de verenigingen extra mogelijkheden om hun sportaanbod  te versterken en hun maatschappelijke waarde te verhogen, zodat nog méér inwoners kunnen sporten, zoveel mogelijk bij en dankzij de sportverenigingen.

Deze doelstelling wordt door alle COVID veiligheidsmaatregelen beperkt, maar we blijven ons inzetten om het sporten voor alle verenigingen mogelijk te maken, mede vanuit de diverse deelakkoorden.

De deelakkoordern zijn Inclusieve Sport, Positieve Sportcultuur, Duurzame Infrastructuur, Vitale Sportaanbieders en Vaardig in Bewegen.

 

 

 

 

>>Lokaal Sportakkoord

Wij helpen u graag verder
Neem contact op