06 - 430 583 00

Historie

Het Sport Platform Huizen, kortweg SPH, is medio 2004 opgericht door een zevental sportverenigingen.
Zij onderschreven in navolging van een ‘gewonnen strijd’ van drie van hen tegen een omstreden plan van het toenmalige B&W van de gemeente Huizen het belang van gezamenlijk optrekken bij verenigingsoverstijgende kwesties.

In de jaren die volgden werd het contact met enerzijds de sportverenigingen en anderzijds de gemeente Huizen meer en meer vorm en inhoud gegeven en was het SPH bv. betrokken bij de totstandkoming van de Sportnota en globale standaardisering van huur- en erfpachtcontracten.

Sinds 2012 is het SPH een formele, notarieel opgerichte stichting met statuten en een grotendeels verenigingsonafhankelijk bestuur. Met de aangesloten sportverenigingen en met de gemeente Huizen zijn doel en missie resp. werkafspraken in een convenant vastgelegd.

Inmiddels vertegenwoordigt het SPH maar liefst 29 verenigingen.

>>Historie

Wij helpen u graag verder
Neem contact op