06 - 430 583 00

Bestuur

Bestuur Sport Platform Huizen

Hein Veerman Anita Campbell Willem Jan Nissen Nynke Tempelaar Carolina vd Bouwhuijsen


Buurtsportcoach

Rubin Vos

Het  SPH bestaat uit een team van 5  bestuursleden: voorzitter Hein Veerman, secretaris Anita Campbell, penningmeester Willem Jan Nissen, algemene bestuursleden Carolina van den Bouwhuijsen en Nynke Tempelaar. Alle bestuursleden hebben bestuurlijke ervaring in een sportvereniging.Begin 2016 is Rubin Vos het team komen versterken als buurtsportcoach. 

Hein Veerman werd in november 2015 voorzitter, Anita Campbell en Rubin Vos sloten zich aan bij het bestuur. Hein is werkzaam bij het NOC*NSF als programaamanager Clubontwikkeling en stimuleerde de reeds ingeslagen weg om proactief de verenigingen te ondersteunen. Er volgden één-op-één gespreksrondes met verenigingen, interactieve thema-bijeenkosten zoals het Sportcafé, organisatie van de Sportweek, clustering van sport en doelgroepen en intensievere samenwerking met gemeente Huizen en derden. De koerswijziging is vol ingezet en brengt de verenigingen een nieuwe impuls, waar zij met hernieuwde energie de vruchten van gaan plukken.

Het SPH ondersteunt tevens een (sociaal) veilige sportomgeving.

>>Bestuur

Wij helpen u graag verder
Neem contact op