06 - 430 583 00

Veilig Sporten

Wat is Veilig Actief ?

Veilig Actief is een initiatief van de gemeente Huizen om iedereen veilig, actief, eerlijk en ongedwongen te laten meedoen bij sportieve- en maatschappelijke organisaties in Huizen.

In 2016 is, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Huizen, gestart met het project (Jeugd) Veilig Actief. Het project is er op gericht dat sociale veiligheid bij de organisaties en verenigingen op de agenda komt te staan. Organisaties, die de veiligheid goed organiseren en communiceren zijn minder kwetsbaar voor ongewenst gedrag, maar ook voor pesten en discriminatie.

Afspraken en regels

Het project heeft als doel dat alle maatschappelijke organisaties in Huizen zich een sociaal veilige organisatie kunnen noemen. De maatschappelijke organisaties commiteren zich aan de gemaakte afspraken binnen het beleid voor een veilige- en actieve omgeving: het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, omgangsregels, een bindende gedragscode voor vrijwilligers, afspraken over informatie voor en naar ouders in een open cultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn.

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en kunnen zich kwalificeren door te voldoen aan de volgende 5 voorwaarden:

  1. Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon (in- of extern), die bekend is bij ouders en kader
  2. Aanvraag (gratis) Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers
  3. Het hebben van omgangsregels voor iedereen en gedragsregels/codes voor vrijwilligers
  4. Een werkwijze hebben hoe om te gaan met meldingen/ongewenst  gedrag en deze informatie delen met ouders en andere betrokkenen via de eigen communicatiekanalen
  5. Dit onderwerp minimaal 1x per jaar bespreken binnen het bestuur, met leden (bijvoorbeeld tijdens Algemene Ledenvergadering), vrijwilligers en zeker met nieuwe vrijwilligers

 

 

Voor meer informatie: 
http://VCHuizen.nl
 

>Veilig Sporten

Wij helpen u graag verder
Neem contact op