06 - 430 583 00

Ondertekening Lokaal Sportakkoord

26-04-2021

Ondertekening Lokaal Sportakkoord

Nieuwsblad voor Huizen:

Op vrijdag 23 april ondertekenden het Sport Platform Huizen, de Vrijwilligerscentrale Huizen, Team Sportservice en Wethouder Sport, Roland Boom het Lokaal Sportakkoord 2020-2022.

De ondertekening vond coronaproof plaats buiten bij Korfbalvereniging Huizen. Hierbij was aanwezig landelijk sportformateur Ine Klösters. Zij hielp het akkoord tot stand te brengen.

Naast de wethouder ondertekenden Anita Campbell en Nynke Tempelaar van het Sportplatform Huizen, Jolanda Westrum van Vrijwilligerscentrale Huizen en Sandra Wijhe van Team Sportservice het akkoord.

Uitwerking landelijk akkoord
Het Lokaal Sport Akkoord Huizen is namelijk een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Deze werd in de zomer van 2018 getekend door toenmalig minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Het doel van dit landelijke akkoord was ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.

Opstart lastig
In 2020 is er gestart met de uitvoering van het Lokaal Sport Akkoord. Door het coronavirus was de opstart lastig en moest ook de officiële ondertekening worden uitgesteld. Deze kon pas nu plaatsvinden.

Het Lokaal Sport Akkoord Huizen benoemt de belangrijke ambities en de daarbij behorende acties waar de komende jaren gezamenlijk de schouders onder wordt gezet.

Vijf ambities
Er is in het lokale Sportakkoord gekozen om met vijf ambities aan de slag te gaan: inclusief sporten, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, vaardig in bewegen en een positieve sportcultuur.

 

Foto: Nieuwsblad voor Huizen - Bob Awick

>>Ondertekening Lokaal Sportakkoord

Wij helpen u graag verder
Neem contact op