06 - 430 583 00

SPH Sportcafé 16 mei 2023

04-08-2023

SPH Sportcafé 16 mei 2023

 

Het SPH Sportcafé werd gehouden bij Opmaat Vergaderen.  Aanwezige verenigingen: HSV De Zuidvogels, Sporthart 't Gooi, Bridgeclub ACOL, Biljartvereniging De Bun, Skiclub Wolfskamer, Korfbalvereniging, Tennisvereniging Huizen, WSV AVOH, Huizer Hockey Club, TTVBijmaat, Quick Runners.

Afmelding: AH78, KHRV, Jeu de Boules, ModelBouw Club, avZuidwal, svHuizen.

Bij binnenkomst werd de verenigingen gevraagd om een reactie te geven op de stelling 1: Wat gaat er goed en moet blijven binnen de vereniging? en stelling 2: Waar maak je je zorgen over binnen de vereniging?

De avond werd geopend door het SPH bestuur. Alle sportverenigingen werden welkom geheten, waaronder ook de nieuwe bestuursleden.

Tevens ook een welkom aan wethouder Sport, Fleur van der Kleij, sportbeleidsmedewerkers Chantal Heinen, Liesbeth Schoppen en Marcel van Dongen en gemeenteraadsleden Margot Leeuwin en Danielle van Deutekom.

Wethouder Fleur van der Kleij sprak haar waardering uit voor de inzet van de vele vrijwilligers bij de verenigingen en is blij dat de sportvereniging, samen met de gemeente, wil bijdragen aan een sportiever, gezonder Huizen in een veilige omgeving. Ook gaf de wethouder nog een nadere toelichting waarom de buurtsportcoachregeling vanaf de tweede helft voor 2023 via een inbesteding is ondergebracht bij SRO. De opzet en de intentie is en blijft om de vertrouwde partijen binnen Huizen hun werkzaamheden voort te laten zetten. 

Chantal Heinen, beleidsadviseur Sport en Recreatie, informeerde de aanwezigen over het Lokaal Sport Akkoord II - Brede SPUK. Het conceptplan (voorstel) moet eind juni worden ingediend bij de VSG. Gelet op de korte doorlooptijd zal het Sportplatform Huizen (SPH), als belangenbehartiger van de sportverenigingen, hierbij worden betrokken en zullen de verenigingen op een later moment hierover worden geïnformeerd.

Marcel van Dongen, seniorbeleidsadviseur sport, gezondheid en inclusie gaf aan dat deelname aan de regionale kwaliteitsmethodiek (verantwoord alcoholbeleid) mogelijk is voor sportverenigingen. Dit naar aanleiding van de NIX18 informatieavond van 23 maart jl. Verenigingen die zich niet hebben aangemeld kunnen op een later moment de presentatie bekijken(via een link) en dan alsnog beslissen om aan de pilot, die in september start, mee te doen.

Het SPH bestuur stelt Lutger Brenninkmeijer voor. Zijn aanwezigheid is mogelijk gemaakt door het SPH en het Lokaal Sport Akkoord.

Lutger is al vanaf zijn zijn 15e jaar actief in het verenigingsleven. Tegenwoordig is hij adviseur sportmanagement en sportmarketing voor bonden, gemeentes bedrijfsleven en natuurlijk verenigingen. Hij is lid van het netwerk BacktoBasics. (Zie onderstaande link)

Hoe functioneert een vereniging optimaal en hoe kun je processen versterken? Hij vindt het van groot belang juist de onderstroom aandacht te geven naast de bovenstroom binnen een vereniging.

Er volgde een interactief betoog met de aanwezigen tijdens de workshop: Is Jouw Club Klaar voor de Toekomst?

De link naar het Back to Basics filmpje: KNVB - modern verenigingsbesturen: Back to Basics

Tijdens het Sportcafé werd ook afscheid genomen van SPH Voorzitter a.i. Carolina van den Bouwhuijsen. Zij is al sinds de oprichting betrokken bij het SPH.  Uit handen van de wethouder ontving zij bloemen en een mooi aandenken.

Het SPH kondigde tenslotte nog aan:

1. De SPH Sportkrant wordt weer gepubliceerd in september, ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door het Lokaal Sport Akkoord, wat betekent dat alle SPH verenigingen kosteloos kopij mogen aanleveren. (deadline is vastgesteld op medio juli, informatie volgt).

2. De September Sportmaand zal ook weer een maand zijn waarin verenigingen zich kunnen profileren, promotie maken voor hun sport en om alle Huizer inwoners te kennis te laten maken met het verenigingsleven, of zelfs vrijwilliger te worden!

Genoeg activiteiten, het woord en de actie is aan de verenigingen...

>>SPH Sportcafé 16 mei 2023

Wij helpen u graag verder
Neem contact op