06 - 430 583 00

Sportaanbod Oekraine

25-03-2022

Sportaanbod Oekraine

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in Huizen is in volle gang. Er worden in de komende periode rond de 200 vluchtelingen gehuisvest op verschillende locaties, zoals Newport, Oude Pastorie/Goede Herder Kerk en via de stichting Soft Tulip bij Cordaan.

De coördinatie van het aanbod verloopt vanuit vrijwilligerscentrale Huizen.

Diverse sportverenigingen hebben via het SPH laten weten een bijdrage te willen leveren om deze tijdelijke inwoners van Huizen mee te laten doen bij sportactiviteiten.

Je kunt hiervoor contact opnemen met de vrijwilligerscentrale, ook als je andere ideeën hebt op het gebied van sport en participatie, via telefoonnummer 035- 526 75 53 | M. 06- 3969 9058 of mail info@vchuizen.nl.

>>Sportaanbod Oekraine

Wij helpen u graag verder
Neem contact op