06 - 430 583 00

Verslag SPH Najaarsbijeenkomst 2022

06-03-2023

Verslag SPH Najaarsbijeenkomst 2022

VERSLAG Najaarsbijeenkomst Sport Platform Huizen – 8 november 2022

De vergadering werd gehouden bij HSV De Zuidvogels. Aanwezig waren 17 sportverenigingen, wethouder Fleur van der Kleij, sportbeleidsmedewerkers Liesbeth Schoppen, Marcel van Dongen, Chantal Heinen, Charity Baskurt-Fer en Stagiair Matthias Thomsen en Jolanda Westrum, Vrijwilligerscentrale.

Voorzitter a.i. Carolina van den Bouwhuijsen en penningmeester Willem Jan Nissen waren afwezig.

Ondersteunend avondvoorzitter Hans van Egdom, BacktoBasics.

Anita Campbell opende de avond en verwelkomde iedereen.

Aanwezigen werden er op geattendeerd, dat de SPH enquête ook ter plekke nog kan worden ingevuld.

In de SPH enquête werden vragen gesteld over de September Sportmaand, vrijwilligers en agendapunten voor SPH bijeenkomsten.

Het is de week van Respect. De avond werd dan ook gestart met een moment om elkaar in gesprek te gaan over wat respect betekent.

Wethouder Fleur van der Kleij stelde zichzelf voor en vroeg de besturen om haar uit te nodigen op de vereniging langs te komen en kennis te maken.

Het Toegankelijkheidspanel was aanwezig om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid bij sportevenementen. Vanuit de Raad zijn hierover vragen gesteld en het SPH gaf Petra Taks-Mijwaard het podium.

Terugblik Sportmaand 
Anita blikte terug op de sportpromotie in Huizen rondom de Nationale Sportweek 2022 NOC*NSF (in Huizen de September Sportmaand).

Er is gekozen voor het vertrouwde Plein 2000 als locatie voor de Sportmaand opening, helaas zonder gastheer Stichting Huizerdag. (Op de Huizerdag zijn er gemiddeld 20.000 bezoekers op de been in Huizen.)

Verenigingen en het Toegankelijkheidspanel waren aanwezig en er was veel aandacht voor Aangepast sporten. De jeugd gaf diverse demonstraties.

Wethouder Fleur van der Kleij verrichtte op 10 september, samen met jeugdige sporters, de opening. Zij heeft met verenigingen kennis kunnen maken en deed ook aan alle activiteiten mee.

Sportkrant
In aanloop naar de September Sportmaand werd op 1 september de 4e editie van de Sportkrant gepubliceerd. Een samenwerking met het SPH en het Nieuwsblad voor Huizen en natuurlijk alle sportverenigingen! Deze editie is mede mogelijk gemaakt door het Lokaal Sport Akkoord.
 
De Sportkrant is terug te lezen op de SPH website: https://sportplatformhuizen.nl/nieuws/sportkrant-2022/
 
 
Kies je Sport (welke sport past bij jou?) 
De samenstelling van dit digitale Kies je Sport boekje is een initiatief van de buurtsportcoaches Sportief Huizen en het Sport Platform Huizen.

 

Het programma is bedoeld om (basis)schoolkinderen te stimuleren om in hun vrije tijd deel te nemen aan sport. Uitgangspunt is een activiteit of sport te vinden die ze leuk vinden en willen gaan doen.

Het digitale boekje is te vinden op de SPH website: Clubs | Sport Platform Huizen
 
 
De Avondvoorzitter vroeg de clubs om een reactie: Wat heeft het voor jouw club betekend? 
 
Peter van den Driessche, av Zuidwal, gaf aan dat de promotie van de Sportmaand en de publicatie van de Sportkrant heeft geleid tot 40 nieuwe sporters, waarvan een groot deel ook daadwerkelijk lid is geworden.
Hij sprak de hoop uit dat er veel reacties zullen komen op het Kies je Sport boekje.
 
Erica de Vries, voorzitter KHRV is blij met de Sportkrant en alle promotie, het heeft ook leden en bekendheid opgeleverd.
 

Voorlopig resultaat Vrijwilligersonderzoek

Stagiair Matthias Thomsen lichtte de voorlopige resultaten toe van zijn Vrijwilligersonderzoek.
Hij gaf aan dat plezier in het vrijwilligerswerk belangrijk is! En natuurlijk waardering!
 
Een aantal verenigingen gaf aan wat zij voor hun vrijwilligers doet:
TVHuizen trakteert de vrijwilligers op een etentje en organiseert verkiezing vrijwilliger van het jaar tijdens de virjwilligersavond. Turnlust deelt een kerstcadeau uit met wikkelkoek en een barbecue. HSV De Zuidvogels organiseert een vrijwilligersavond, WTC zet de vrijwilligers in het zonnetje met een etentje en de Biljartvereniging geeft een bloemetje tijdens de jaarvergadering!
 
 
Jolanda Westrum gaf aan dat de Vrijwilligerscentrale de vrijwilligersorganisaties kan begeleiden met het vinden van vrijwilligers, o.a. door het plaatsen van vacatures op Huizen voor Elkaar. Afgelopen jaar is met een aantal verenigingen expeditie nieuwe gezichten gestart, dat in 2023 een vervolg zal krijgen.
 
Vanuit het Lokaal Sport Akkoord is inmiddels de cursus Vrijwilligerscoordinator gestart met 4 verenigingen.

 

Sport NL Groen

Claire den Hertog gaf een presentatie over de mogelijkheden om accommodaties te verduurzamen.
De presentatie is toegevoegd in de bijlage, voor verder informatie: cdhertog@cfp.nl of
Sport NL Groen - Jouw sportaccommodatie volledig verduurzamen?
 
SPH Enquête door SPH bestuurders Nynke Tempelaar en Katuscha Esser
Er is voorafgaande aan de vergadering een enquête rondgestuurd aan de verenigingen, welke ook nog in de loop van de avond ingevuld kon worden.
De resultaten zijn in de bijlage toegevoegd.
 
Nynke en Katuscha presenteerden de uitslag van de enquête.
 
De verenigingen gaven tevens te kennen dat ze het onderwerp WBTR graag op de volgende SPH vergadering zouden willen zien, naast bestuurlijke ondersteuning.
 
Gezamenlijke borrel
Barbara Koetze, secretaris HSV De Zuidvogels en de barvrijwilliger werden bedankt voor hun gastvrijheid!
Tijdens de aansluitende gezamenlijke borrel gingen de verenigingen met elkaar in gesprek, maar ook met het SPH bestuur, sportbeleidsmedewerkers en wethouder Fleur van der Kleij.

 

 

 

>>Verslag SPH Najaarsbijeenkomst 2022

Wij helpen u graag verder
Neem contact op