06 - 430 583 00

Veilig Actief Bijeenkomst 31 mei 2023

04-08-2023

Veilig Actief Bijeenkomst 31 mei 2023

 

Aanwezig waren: svHuizen, Bridgeclub ACOL, HLTC De Kuil, Volleybalvereniging Huizen, Scouting Groep Flevo, Stichting Waterlicht, Sporthart 't Gooi, KHRV, Skiclub Wolfskamer, Quick Runners, Tennisvereniging Huizen, HuizerHC.

Wethouders Fleur van der Kleij en Karin van Werven. Senior Beleidsadviseur, Sport, Gezondheid en Inclusie, Marcel van Dongen. Jolanda Westrum, Directeur Vrijwilligerscentrale en Anita Campbell, Veilig Actief projectondersteuner.

Aanwezigen werden gevraagd een reactie te geven op
stelling 1: Hoe kun jij zelf bijdragen aan een veilige sportomgeving
stelling 2: Wat zie jij verkeerd gaan binnen jouw organisatie? 

Jolanda Westrum opende de avond en verwelkomde de aanwezigen. Veilig Actief is in 2017 geïnitieerd door gemeente Huizen waarmee gemeente Huizen laat zien hoe belangrijk dit onderwerp is en het daarbij ook ondersteund. Er is een start gemaakt met 5 principes (zie bijlage). Vorige bijeenkomst werd afgesloten met de vraag of Veilig Actief een verplichting moet worden…. Hierop werd gereageerd met de opmerking dat gemeente Huizen het landelijk gezien ook al zeer goed doet. Ik sluit mij aan bij de mening die Marc van den Tweel (NOC*NSF) er op nahoudt. “NOC*NSF vindt een wettelijke verplichting niet de oplossing”. Van den Tweel vindt dat er een vanzelfsprekend begin moet zijn van het creëren van een veilig sportklimaat op de club. “Niet een afvinkpunt in de administratie”. Verder haalt Jolanda nog het belang van het verder bouwen een stevig, lerend, netwerk van vertrouwenscontactpersonen in Huizen aan en het Centrum voor Veilige Sport Nederland, waar vertrouwenscontactpersonen casuïstiek kunnen voorleggen aan de casemanager die de eerste opvang doet.

Wethouder Fleur van der Kleij sprak haar waardering en dank uit naar alle vrijwilligers bij de organisaties, waaronder de vertrouwenscontactpersonen, die zich inzetten voor een veilige sportomgeving.

Anita Campbell nam vervolgens het woord: Sport heeft het in zich om een positieve bijdrage te leveren. Vooral jongeren leren hun grenzen opzoeken, zelfvertrouwen te vergroten, vriendschap te sluiten, maar vooral ook genieten en plezier hebben in een veilige omgeving.

"Sport moet je juist sterker maken, niet beschadigen." (Peter ten Hove, Integriteitsmanager)

In Huizen hebben bijna alle clubs een eigen vertrouwenscontactpersoon, vragen een VOG aan, hebben gedragsregels, omgangsregels en wordt sociale veiligheid besproken tijdens bestuursvergaderingen en de jaarvergadering. Kortom het is bespreekbaar! Tijdens het Congres Centrum Veilige Sport Nederland bleek dat grensoverschrijdend gedrag leeft binnen de sport en dat we van elkaar blijven leren. We hebben elkaar nodig om de sport veiliger te maken, signalen en meldingen serieus te nemen en elkaar ook durven aanspreken!

Maar hoe hou je dit levend? Hoe bewaak je de sensitiviteit van de cultuur binnen jouw vereniging/organisatie?

Daarvoor hebben we Huibert Brands, Adviseur Bestuurlijke Ontwikkeling, uitgenodigd om samen deze avond voor te bereiden. Dit is mogelijk gemaakt door het Lokaal Sport Akkoord.

 

Huibert Brands start met het tonen van de trailer van de film: Don't Look Up. (Dit is de iets langere versie dan getoond is tijdens de avond)

DON'T LOOK UP | Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence | Official Trailer | Netflix - YouTube

De aanwezigen werden meegenomen naar een ethisch sportklimaat, waarin vertrouwen en integriteit centraal staan. Het blijvend werken aan een gezonde cultuur, de basis van de vereniging.

Anita gaf aan dat naast de landelijke stijging van meldingen en signalen van grensoverschrijdend ook een toename is van pestgedrag. Hiervoor is Peter Strikwerda van Quick Runners uitgenodigd.

Peter Strikwerda vertelde de aanwezigen dat de basketbalvereniging op 10 juli een Clinic: Pest mij maar! zal organiseren, waarvoor alle jeugd van 10 t/m 12 jaar is uitgenodigd. Scholen en verenigingen zijn welkom!

Deze clinic is georganiseerd vanuit het Positief Sportklimaat, Lokaal Sport Akkoord.

De clinics worden gegeven door ex-prof basketballer Henk Pieterse, hij is initiatiefnemer en ontwikkelaar van de Pest Mij Maar Tour: Deelnemers terug in hun kracht zetten met workshops en trainingsprogramma's.

Humor en muziek staan centraal. De laagdrempelige oefeningen zorgen voor een veilig gevoel, waardoor deelnemers al snel zichzelf durven te zijn en de ware groepsdynamiek zichtbaar wordt. 

Weerbaarheid wordt gestimuleerd, er wordt hier direct op gereageerd. Dit geeft het programma extra kracht. Hierdoor ontstaat een veilige en duidelijke setting, met respect voor elkaar.

De clinic heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor informatie: Info@quickrunners.nl.

Wethouder Karin van Werven merkte tenslotte op dat zij blij is dat sociale veiligheid, waaronder inclusie, in alle openheid bespreekbaar is in Huizen.

Jolanda Westrum sloot vervolgens de avond af, waarna aanwezigen nog lang met elkaar in gesprek gingen.

>>Veilig Actief Bijeenkomst 31 mei 2023

Wij helpen u graag verder
Neem contact op